Tiếng Anh 7 - I learn Smart World

UNIT 1: FREE TIME 

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. Unit 1: FREE TIME. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

UNIT 2: HEALTH 

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. UNIT 2: HEALTH. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

UNIT 3: MUSIC AND ARTS

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. Unit 3: MUSIC AND ARTS. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

UNIT 5: FOOD AND DRINKS

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. Unit 5: FOOD AND DRINKS. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

UNIT 6: EDUCATION

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. UNIT 6: EDUCATION. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

UNIT 4: COMMUNITY SERVICES

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. UNIT 4: COMMUNITY SERVICES. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

UNIT 7: TRANSPORTATION

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
 I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):  Word Transcription Meaning backpack (n) /ˈbækˌpæk/ ba lô boarding pass (n) /ˈbɔrdɪŋ pæs/ thẻ lên máy bay/tàu baggage claim (n) /ˈbægəʤ kleɪm/ khu vực lấy hành lý (ở ...

UNIT 8: FESTIVALS AROUND THE WORLD

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. UNIT 4: UNIT 8: FESTIVALS AROUND THE WORLD. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.

Unit 10: ENERGY SOURCES

14/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ANH VĂN LỚP 7. Unit 10: ENERGY SOURCES. Từ vựng, ngữ pháp, bài tập.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: