Vật lý 11

CHƯƠNG III. Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

29/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT A. Chất bán dẫn và tính chất Có những loại vật liệu không thể xem là kim loại hoặc chất đ...

CHƯƠNG III. Bài 16: Dòng điện trong chân không

29/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Bài 16: Dòng điện trong chân không I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT - Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa êlectron vào trong đó. - Dòng điện trong chân không là dòng...

CHƯƠNG III. Bài 15: Dòng điện trong chất khí

29/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Bài 15: Dòng điện trong chất khí I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT A. Chất khí là môi trường cách điện Bình thường chất khí không dẫn điện, nó là một chất điện...

CHƯƠNG III. Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

29/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT A. Bản chất dòng điện trong chất điện phân 1. Thuyết điện li Trong dung dịch, ...

CHƯƠNG III. Bài 13: Dòng điện trong kim loại

29/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Bài 13: Dòng điện trong kim loại I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT A. Bản chất của dòng điện trong kim loại 1. Trong kim loại, các nguyên tử bị mất electron hoá tr...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: