Toán 5

Chưong I: Bài 1: Hỗn số

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Có 2 cái bánh và  \[\frac{3}{4}\]  cái bánh. Ta nói gọn là “có 2 cái bánh và  \[\frac{3}{4}\]  cái bánh” và viết gọn là  \[2\frac{3}{4}\]  cái bánh Trong đó: \[2\frac{3}{4}\]  gọi là hỗn số...

Chưong I: Bài 2: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Để do diện tích người ta còn dùng những đơn vị: đề-ca-mét vuông,  Héc-tô-mét vuông. 1. Đề-ca-mét vuông Đề-ca-mét vuông là diện ích của hình vuông có cạnh dài 1 \[da{m^2}\] . Được viết tắt là \[da{m^2}\]. Ta có hình v...

Chưong I: Bài 3: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức 1. Mi-li-mét vuông Mi-li-mét vuông là diện ích của hình vuông có cạnh dài 1 mm. Được viết tắt là \[m{m^2}\]. 1 \[c{m^2}\]=100\[m{m^2}\] 1 \[m{m^2}\]=1100\[c{m^2}\]   2. Bảng đơn vị đo diện tích Lớn hơn mét vuông ...

Chưong I: Bài 4: Số thập phân

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức 1) Khái niệm số thập phân m dm cm mm 0 1     0 0 1   0 0 0 1   1dm hay \[\frac{1}{{10}}\]m còn được viết thành 0,1m 1cm hay \[\frac{1}{{100}}\]m cò...

Chưong I: Bài 5: Hàng của số thập phân

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức a) Bảng thập phân Số thập phân 3 7 5 , 4 0 5 Hàng Trăm Chục  Đơn vị   Phần mười Phần trăm Phần nghìn Quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nha Từ trái ...

Chưong I: Bài 6: Số thập phân bằng nhau

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức 1) Ví dụ: 9dm = 90cm Mà: 9dm =0,9m;  90cm = 0,90m Nên 0,9 =0,90m. Vậy: 0,9=0,90 hoặc 0,90=0,9.   2) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Ví dụ: 0,...

Chưong I: Bài 7: So sánh hai số thập phân

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức a) Ví dụ 1: So sánh 8,1m và 7,9m Ta có thể viết:   8,1m = 81dm                         7,9m=79dm Ta c...

Chương II: Bài 1: Phép cộng

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
​​​​​I. Tóm tắt kiến thức 1. Cộng hai số thập phân VD 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét? Ta phải thực hiện phép cộng: 1,84+2,45=? (m) Ta có: 1,84m = 184cm 2,45...

Chương II: Bài 2: Phép trừ

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức VD 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC đó dài bao nhiêu mét? Ta phải thực hiện phép cộng: 4,29 – 1,84 = ? (m) Ta phải thực hiện trừ: 4,29 - 1,84 = ? (m) Ta có: 4,29m = 429cm 1,8...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: