Vật lý 12

Bài 1: Dao động điều hòa

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương I.Dao động cơ. Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 2: Con lắc lò xo

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương I.Dao động cơ. Bài 2: Con lắc lò xo

Bài 3: Con lắc đơn

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương I.Dao động cơ. Bài 3: Con lắc đơn

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương II.Dao động cơ. Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 8: Giao thoa sóng

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương II.Dao động cơ. Bài 8: Giao thoa sóng

Bài 9: Sóng dừng

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương II.Dao động cơ. Bài 9: Sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm 

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương II.Dao động cơ. Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm 

23/03/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12. Chương II.Dao động cơ. Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: