Toán 3

Bài 1: Các số đến 1000

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Là tập hợp các số: Trong phạm vi từ 1 đến 1000. Được quy ước số cơ bản ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn. Các số chẵn và số lẻ: Trong phạm vi từ 1 đến 1000, có 500 số chẵn và 500 số lẻ. Số chẵn là những số chia...

Bài 2: Các số có bốn chữ số

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Số có bốn chữ số là số gồm bốn chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.   \[ \downarrow \] Hàng Nghìn Trăm Chục Đơn vị .?. .?. .?. .?. ...

Bài 3: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ  

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Số có 4 chữ số bao gồm các hàng: nghìn, trăm, chục, đơn vị. II. Bài tập minh họa Câu 1: Ở mỗi bảng dưới đây, ngọn núi nào cao hơn? Tên núi Chiều cao Bà Đen 986 m Bạch Mã 1444 m   Tên n...

Bài 4: Phép cộng các số trong phạm vi 10000

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Muốn cộng hai số có đến bốn chữ số, ta viết số hạng này dưới số hạng kia, sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ ...

Bài 5: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có đến bốn chữ số, ta viết số bị trừ ở trên, số trừ ở dưới sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳn...

Bài 6: Gam

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Theo bảng đơn vị đo khối lượng được đưa ra dựa trên quy tắc từ lớn đến bé, theo chiều từ trái qua phải. Trong đó, kg (kilogram) là đơn vị trung tâm để quy đổi ra các đơn vị khác và ngược lại. Mỗi đơn vị đo khối lượng sẽ gấp...

Bài 7: MI-LI-LÍT

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt kiến thức Mi-li-lít là đơn vị đo lượng nước ít hơn một lít. Mi-li-lít là một đơn vị đo dung tích. Mi-li-lít viết tắt là l. 1l = 1000 ml. Mỗi vạch trên ca 1 l ứng với 100 mi-li-lít. Vạch 1 l ứng với 1 000 mi-li-lít.   II. Bài tập ...

Bài 8: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt lý thuyết Muốn nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ta làm như sau: Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ nhất là số có bốn chữ số, thừa số thứ hai là số có một chữ số. Thừa số thứ hai được đặt thẳng cột với chữ số hàng đơn v...

Bài 9: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt lý thuyết Cách thực hiện phép chia một số có bốn chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy từng chữ số của số bị chia, chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải II.Bài tập minh họa Bài 1: Đặt tính rồi tính. 2000 : 4 ...

Bài 10: GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
I. Tóm tắt lý thuyết GÓC VUÔNG Góc vuông là góc có số đo chính xác = 90 độ. Góc vuông có ý nghĩa về mặt toán học đối với các chủ đề như hình học và lượng giác. Một dạng phổ biến nhất của góc vuông bao gồm hai đường thẳng vuông góc gặp nhau tại m...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: