Ngữ Văn 9

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ - NGÔ GIA VĂN PHÁI

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ - Ngô Gia Văn Phái. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

CON CÒ - CHẾ LAN VIÊN

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm CON CÒ - Chế Lan Viên. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

ÁNH TRĂNG - NGUYỄN DUY

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm ÁNH TRĂNG - Nguyễn Duy. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

LÀNG - KIM LÂN

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm LÀNG - Kim Lân. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

BẾP LỬA - BẰNG VIỆT

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm BẾP LỬA - Bằng Việt. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

NÓI VỚI CON - Y PHƯƠNG

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm NÓI VỚI CON - Y Phương. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

LẶNG LẼ SAPA - NGUYỄN THÀNH LONG

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
LẶNG LẼ SAPA - Nguyễn Thành Long Tổng hợp và biên soạn: Ms. Đặng Thiên Thanh Lecturer and Content Marketing Specialist Digital Marketing Department | StudyCare Bachelor in Business Administration, Vietnam – Japan Institute of Technology,...

CHIẾC LƯỢC NGÀ - NGUYỄN QUANG SÁNG

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHIẾC LƯỢC NGÀ - Nguyễn Quang Sáng   Tổng hợp và biên soạn: Ms. Đặng Thiên Thanh Lecturer and Content Marketing Specialist Digital Marketing Department | StudyCare Bachelor in Business Administration, Vietnam – Japan Institute of Te...

BẾN QUÊ - NGUYỄN MINH CHÂU

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
BẾN QUÊ - Nguyễn Minh Châu    Tổng hợp và biên soạn: Ms. Đặng Thiên Thanh Lecturer and Content Marketing Specialist Digital Marketing Department | StudyCare Bachelor in Business Administration, Vietnam – Japan Institute of Tech...

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ - HUY CẬN

15/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ - Huy Cận  Tổng hợp và biên soạn: Ms. Đặng Thiên Thanh Lecturer and Content Marketing Specialist Digital Marketing Department | StudyCare Bachelor in Business Administration, Vietnam – Japan Institute of Technolo...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: