Ngữ Văn 9

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ - NGÔ GIA VĂN PHÁI

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ - Ngô Gia Văn Phái. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

CON CÒ - CHẾ LAN VIÊN

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm CON CÒ - Chế Lan Viên. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

ÁNH TRĂNG - NGUYỄN DUY

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm ÁNH TRĂNG - Nguyễn Duy. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

LÀNG - KIM LÂN

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm LÀNG - Kim Lân. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

BẾP LỬA - BẰNG VIỆT

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm BẾP LỬA - Bằng Việt. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

NÓI VỚI CON - Y PHƯƠNG

11/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm NÓI VỚI CON - Y Phương. Đọc hiểu, phân tích tác phẩm. Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: