Ngữ Văn 11

BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT - CAO BÁ QUÁT

21/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT - Cao Bá Quát.  Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

BÀI CA NGẤT NGƯỞNG - NGUYỄN CÔNG TRỨ

21/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm BÀI CA NGẤT NGƯỞNG - Nguyễn Công Trứ.  Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

THƯƠNG VỢ - TRẦN TẾ XƯƠNG

20/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm THƯƠNG VỢ - Trần Tế Xương.  Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

CÂU CÁ MÙA THU (THU ĐIẾU) - NGUYỄN KHUYẾN

20/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm CÂU CÁ MÙA THU (THU ĐIẾU) - Nguyễn Khuyến.  Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

TỰ TÌNH (BÀI II) - HỒ XUÂN HƯƠNG

16/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm TỰ TÌNH (Bài II) - Hồ Xuân Hương.  Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.

VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH - LÊ HỮU TRÁC

16/10/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Giới thiệu tác giả, tác phẩm VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH - Lê Hữu Trác.  Bài soạn của cô Đặng Thiên Thanh - Gia Sư Thành Thắng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: