Vật Lý lớp 7

CHƯƠNG I. Bài 1: Nhận biết ánh sáng-Nguồn sáng, vật sáng

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I. QUANG HỌC Bài 1: Nhận biết ánh sáng-Nguồn sáng, vật sáng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Nhận biết ánh sáng - Các trường hợp mắt ta nhận biết được có ánh sáng: + Ban đêm, đứng trong p...

CHƯƠNG I. Bài 2: Sự truyền ánh sáng

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I. QUANG HỌC Bài 2: Sự truyền ánh sáng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Đường truyền của ánh sáng Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi ...

CHƯƠNG I. Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I. QUANG HỌC Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Gương phẳng - Hình ảnh quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. - Gương phẳ...

CHƯƠNG I. Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I. QUANG HỌC Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn ...

CHƯƠNG I. Bài 7: Gương cầu lồi

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I. QUANG HỌC Bài 7: Gương cầu lồi I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa về gương cầu lồi Gương cầu lồi là gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của mặt cầu hướng về phía nguồn sáng. 2...

CHƯƠNG I. Bài 8: Gương cầu lõm

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I. QUANG HỌC Bài 8: Gương cầu lõm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu. - Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật. - Gương cầu lõm có tác dụng ...

CHƯƠNG II. Bài 10: Nguồn âm

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG II. ÂM HỌC Bài 10: Nguồn âm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nhận biết nguồn âm Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. 2. Đặc điểm của các nguồn âm - Sự rung động (chuyển động) qua lại vị t...

CHƯƠNG II. Bài 11: Độ cao của âm

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG II. ÂM HỌC Bài 11: Độ cao của âm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tần số - Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz). 2. Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm) - Â...

CHƯƠNG II. Bài 12: Độ to của âm

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG II. ÂM HỌC Bài 12: Độ to của âm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Biên độ dao động càng lớn, âm càng to. Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB). II. BÀI TẬP MINH HOẠ: Câu 1: Có ngườ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: