Vật Lý 6

CHƯƠNG I. Bài 1-2: Đo độ dài

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 1-2: Đo độ dài I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Đơn vị đo dộ dài - Đo độ dài là so sánh độ dài đó với một độ dài khác đã được chọn làm đơn vị. - Đơn vị đo độ d...

CHƯƠNG I. Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT : Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 1. Dùng bình chia độ ...

CHƯƠNG I. Bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 5: Khối lượng-Đo khối lượng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khối lượng. Đơn vị đo khối lượng - Khối lượng: Mọi vật đều có khối lượng. Ví dụ: Khối lượng sữa trong hộp, khối lượng bột giặt t...

CHƯƠNG I. Bài 6: Lực. Hai lực cân bằng

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 6: Lực. Hai lực cân bằng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Lực - Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. - Mỗi lực đều có phương, chiều, độ lớn (hay còn gọi là cường độ) xác ...

CHƯƠNG I. Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng a. Những biến đổi của chuyển động Trạng thái chuyển động c...

CHƯƠNG I. Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

04/01/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 3: Đo thể tích chất lỏng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Đơn vị đo thể tích - Đo thể tích chất lỏng là so sánh thể tích chất lỏng đó với một thể tích khác đã được chọn làm đơn vị. - Đơ...

CHƯƠNG I. Bài 8: Trọng lực. Đơn vị lực

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 8: Trọng lực. Đơn vị lực I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Trọng lực là gì? - Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. - Cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên một vật là tr...

CHƯƠNG I. Bài 9: Lực đàn hồi

04/01/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 9: Lực đàn hồi I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng. - Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại b...

CHƯƠNG I. Bài 11:Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 11:Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Khối lượng riêng - Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m 3 ) chất đó: ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: