Vật Lý 6

CHƯƠNG I. Bài 1-2: Đo độ dài

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 1-2: Đo độ dài I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Đơn vị đo dộ dài  - Đo độ dài là so sánh độ dài đó với một độ dài khác đã được chọn làm đơn vị.  - Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m)(m) Ngoài ra còn dùng các đơn vị: ...

CHƯƠNG I. Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:  Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn.  1. Dùng bình chia độ Khi dùng bình chia độ thì nhớ đổ đủ nước vào bình (s...

CHƯƠNG I. Bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 5: Khối lượng-Đo khối lượng  I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khối lượng. Đơn vị đo khối lượng  - Khối lượng: Mọi vật đều có khối lượng. Ví dụ: Khối lượng sữa trong hộp, khối lượng bột giặt trong túi,... chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bộ...

CHƯƠNG I. Bài 6: Lực. Hai lực cân bằng

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 6: Lực. Hai lực cân bằng  I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Lực - Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.  - Mỗi lực đều có phương, chiều, độ lớn (hay còn gọi là cường độ) xác định. 2. Hai lực cân bằng - Nếu chỉ có hai lực tác ...

CHƯƠNG I. Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng a. Những biến đổi của chuyển động   Trạng thái chuyển động của vật có sự thay đổi thì vật đó bị biến đổi chuyển độn...

CHƯƠNG I. Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

04/01/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 3: Đo thể tích chất lỏng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Đơn vị đo thể tích - Đo thể tích chất lỏng là so sánh thể tích chất lỏng đó với một thể tích khác đã được chọn làm đơn vị.  - Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là mét khối ...

CHƯƠNG I. Bài 8: Trọng lực. Đơn vị lực

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 8: Trọng lực. Đơn vị lực I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Trọng lực là gì? - Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.  - Cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên một vật là trọng lượng của vật đó. 2. Những đặc điểm của trọng lực Tr...

CHƯƠNG I. Bài 9: Lực đàn hồi

04/01/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 9: Lực đàn hồi  I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng. - Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên. Biến dạng của l...

CHƯƠNG I. Bài 10: Lực kế, phép đo lực, Trọng lượng và khối lượng

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 10: Lực kế, phép đo lực, Trọng lượng và khối lượng  I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. Cách đo lực bằng lực kế - Ước lượng cường độ lực cần đo. - Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp. - Đối với lực kế lò xo, thoạt tiê...

CHƯƠNG I. Bài 11:Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 11:Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng  I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Khối lượng riêng - Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m3) chất đó: Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3. 2. Trọng lượn...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: