Vật lý 9

CHƯƠNG I. Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

10/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện + Nếu đèn treo dùng phích cắm thì phải rút phích cắm khỏi ổ lấy đi...

CHƯƠNG I. Bài 16: Định luật Jun-Len-Xơ

10/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 16: Định luật Jun-Len-Xơ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Điện năng biến đổi thành nhiệt năng a. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng - Dụng cụ ha...

CHƯƠNG I. Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện

10/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 13: Điện năng-Công của dòng điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Điện năng a) Dòng điện có mang năng lượng: Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công...

CHƯƠNG I. Bài 12: Công suất điện

10/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 12: Công suất điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Công suất định mức của dụng cụ dùng điện Số oát (W) ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết công suất định mức của dụng c...

CHƯƠNG I. Bài 10: Biến trở-Điện trở dùng trong kĩ thuật

26/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 10: Biến trở-Điện trở dùng trong kĩ thuật I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Biến trở - Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể sử dụng để điều chỉnh c...

CHƯƠNG I. Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

25/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn - Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trư...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: