Vật Lý lớp 7

Chương III. Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

20/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao ...

Chương III. Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện

19/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng Chiều dòng điện là chiều từ cực d...

Chương III. Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

19/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. - Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao g...

Chương III. Bài 18: Hai loại điện tích

10/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 18: Hai loại điện tích I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. - Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nh...

Chương III. Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

10/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người. Để c...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: