Vật Lý lớp 7

CHƯƠNG II. Bài 13: Môi trường truyền âm

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG II. ÂM HỌC Bài 13: Môi trường truyền âm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm. Chân không không thể truyền được âm. Nói chung vận tốc truyền âm ...

Chương II. Bài 14: Phản xạ âm-Tiếng vang

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG II. ÂM HỌC Bài 14: Phản xạ âm-Tiếng vang I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: + Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. + Các vật mềm...

Chương II. Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG II. ÂM HỌC Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người. Để chống...

Chương III. Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người. Để c...

Chương III. Bài 18: Hai loại điện tích

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 18: Hai loại điện tích I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. - Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nh...

Chương III. Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. - Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao g...

Chương III. Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng. Chiều dòng điện là chiều từ cực ...

Chương III. Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: