Toán 6

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 9: Quy tắc chuyển vế

30/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 9: Quy tắc chuyển vế I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tính chất của đẳng thức: + Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

30/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC SỐ HỌCCHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Quy tắc dấu ngoặc: + Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

30/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 7: Phép trừ hai số nguyên I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Hiệu của hai số nguyên: + Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

19/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu: + Hai số nguyên đối nhau có tổn...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

08/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Cộng hai số nguyên dương: + Cộng hai số nguyên dương chính là c...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 2: Tập hợp các số nguyên

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 2: Tập hợp các số nguyên I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số nguyên: + Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dư...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 1: Làm quen với số âm

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 1: Làm quen với số âm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa về số nguyên: + Trên thực tế, bên cạnh có số tự nhiên, người...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 18: Bội chung nhỏ nhất I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa: + Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: