SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 9: Quy tắc chuyển vế

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 9: Quy tắc chuyển vế

30/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bài 9: Quy tắc chuyển vế

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

 

1. Tính chất của đẳng thức:

+ Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:

 • Nếu a = b thì a + c = b + c
 • Nếu a + c = b + c thì a = b
 • Nếu a = b thì b = a

+ Ví dụ: Tìm số nguyên x biết x – 2 = –3

 • Giải: x – 2 = –3 ⇔ x – 2 + 2 = (–3) + 2 = –1

 

2. Quy tắc chuyển vế:

+ Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

+ Ví dụ: Tìm số nguyên x biết x – 2 = –6

 • Giải: x – 2 = –6 ⇔ x = (–6) + 2 = –4

+ Nhận xét: Ta đã biết a – b = a + (–b) nên (a – b) + b = a + [(–b) + b] = a + 0 = a. Ngược lại, nếu x + b = a thì sau khi chuyển vế, ta được x = a – b. Vậy hiệu a – b là số mà khi cộng số đó với b sẽ được a, hay có thể nói phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.

+ Ví dụ:

 • (9 – 5) + 5 = 9 + [(–5) + 5] = 9 + 0 = 9
 • (10 – 6) + 6 = 10 + [(–6) + 6] = 10 + 0 = 10

 

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Tìm x biết:

 
 1. 16 – x = 21 – (–8)
 2. x – 32 = (–5) – 17
 

Giải

a. Ta có: 16 – x = 21 – (–8)

     ⇔ 16 – x = 21 + 8

     ⇔ 16 – x = 29

     ⇔ x = 16 – 29

     ⇔ x = 16 + (–29) = – [29 + (–16)]

     ⇔ x = –13

Vậy giá trị cần tìm là x = –13

Câu 2: Tìm số nguyên x biết:

 
 1. x + 7 = 4
 2. x – 8 = 20
 3. x + 90 = 198
 4. x – (15 – x) = x + 16
 5. 34 – (25 + 34) = x – (25 – 9)

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: