SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

30/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

SỐ HỌCCHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

 

1. Quy tắc dấu ngoặc:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

+ Ví dụ: 324 + [112 – (112 + 324)]

 • Ta có: 324 + [112 – (112 + 324)] = 324 + [112 – 112 – 324] = 324 – 324 = 0

 

2. Tổng đại số:

+ Tổng đại số là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.

+ Trong một tổng đại số, ta có thể:

 • Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

Ví dụ: 97 – 150 – 47 = 97 – 47 – 150 = 50 – 150 = –100

 • Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “–” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

Ví dụ: 284 – 75 – 25 = 284 – (75 + 25) = 284 – 100 = 184

 

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Tính nhanh các tổng sau:

 
 1. (5674 – 97) – 5674
 2. (–1075) – (29 – 1075)
 

Giải

a. (5674 – 97) – 5674 = (5674 – 5674) – 94 = 0 – 94 = –94

Câu 2: Tính:

 
 1. (18 + 29) + (158 – 18 – 29)
 2. (13 – 135 + 49) – (13 + 49)
 3. (–24) + 6 + 10 + 24
 4. 15 + 23 + (–25) + (–23)
 

Câu 3: Tính tổng (tính nhanh):

 1. A = (5672 – 97) – 5672
 2. B = (–124) + (36 + 124 – 99) – (136 – 1)
 3. C = {115 + [32 – (132 – 5)]} + (–25) + (–25)

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: