SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

19/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Tính chất giao hoán:

a + b = b + a

+ Ví dụ:

 • (–3) + 5 = 5 + (–3) = 2
 • 4 + (–2) = (–2) + 4 = 4 – 2 = 2

2. Tính chất kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c)

+ Ví dụ:

 • [(–5) + 6] + 4 = (–5) + (6 + 4) = 5
 • [5 + (–3)] + 4 = (–3) + (4 + 5) = (–3) + 9 = 9 – 3 = 6

+ Chú ý: Kết quả trên còn gọi là tổng của ba số a, b, c và viết a + b + c. Tương tự, ta có thể nói đến tổng của bốn, năm, …số nguyên. Khi thực hiện cộng nhiều số ta có thể thay đổi tùy ý thứ tự các số hạng, nhóm các số hạng một cách tùy ý bằng các dấu (  ), [ ], { }.

3. Cộng với số 0:

a + 0 = 0 + a = a

+ Ví dụ:

 • 4 + 0 = 0 + 4 = 4
 • (–2) + 0 = 0 + (–2) = –2

4. Cộng với số đối:

+ Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0:

+ Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối nhau: a + (–a) = 0

+ Nếu a + b = 0 thì a = –bb = –a

+ Ví dụ:

 • 4 + (–4) = (4 – 4) = 0
 • 2 + (–2) = 0 thì 2 = –(–2) và (–2) = –2

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức:

 
 1. 126 + (–20) + 2004 + (–106)
 2. (–199) + (–200) + (–201)
 

Giải

a. 126 + (–20) + 2004 + (–106) = 126 + 2004 + (–20) + (–106) = 126 + 2004 + [–(20 + 106)]

= 126 + 2004 + (–126) = 2004 + (126 – 126) = 2004 + 0 = 2004

Câu 2: Thực hiện các phép tính sau:

 1. (–89) + 0
 2. (–978) + 978
 3. (–98) + (–89)
 4. (–21) + 4 + (–55)

Câu 3: Tìm tổng các số nguyên x:

 1. –4 < x < 3
 2. –5 < x < 5
 3. –4 < x < 5
 4. x + (–27) = –(100) + 73

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: