SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

08/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. So sánh hai số nguyên:

+ Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

+ Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa ab (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó ta cũng nói a là số liền trước của b.

+ Ví dụ:

 • –5 là số liền trước của –4.
 • –1 là số liền trước của số 0.

+ Nhận xét:

 • Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
 • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.
 • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào.

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên:

+ Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.

+ Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là |a| (đọc là “giá trị tuyệt đối của a”).

+ Ví dụ: |13| = 13, |–20| = 20, |0| = 0

+ Nhận xét:

 • Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.
 • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.
 • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là số nguyên dương).
 • Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.
 • Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1:

 1. Sắp xếp các số ngyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, 0, –1, –5, –17, 8.
 2. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: –103, –2004, 15, 9, –5, 2004.
 

Giải

a. Các số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: –17, –5, –1, 0, 2, 8

Câu 2: Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho:

 1. –4 ≤ x ≤ 2
 2. |x| < 2

Câu 3: Thực hiện các phép tính sau:

 1. (|–24| : |–8|) – 1
 2. (|1440| : |–32|) : |–5|

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: