SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 2: Tập hợp các số nguyên

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 2: Tập hợp các số nguyên

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Số nguyên:

+ Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3, …nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

+ Các số –1, –2, –3, …là các số nguyên âm.

+ Tập hợp: {...; –3; –2; –1; 1; 2; 3; ...} gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

+ Chú ý:

  • Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.
  • Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

+ Ví dụ: Các số nguyên như: 1; 2; 3; 4; –4; –3; –2; ...

2. Số đối:

+ Trên trục số các điểm 1 và –1, 2 và –2, 3 và –3, … cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và –1, 2 và –2, 3 và –3, … là các số đối nhau.

+ Số đối của số 0 là 0.

+ Ví dụ:

  • Số 12 và số –12 là hai số đối nhau.
  • Số 100 với số –100 là hai số đối nhau.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị?

 

Giải

Điểm 6 cách điểm 2 là 4 đơn vị.

Câu 2: Cho tập hợp A = {–3; 2; 0; –1; 5; 7}. Viết tập hợp gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A.

Câu 3: Chọn câu sai?

A. N Z                                                   B. N*  Z

C. Z = {...; –2; –1; 0; 1; 2; ...}                  D. Z = {...; –2; –1; 1; 2; ...}

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. –6 Î N                B. 9 Ï Z                   C. –9 Î N                D. –10 Î Z

Câu 5: Điểm cách –1 ba đơn vị theo chiều âm là:

A. 3                          B. –3                         C. –4                        D. 4

Câu 6: Điền vào chỗ trống: Nếu –2 điốp biểu diễn độ cận thị thì +2 điốp biểu diễn …

A. độ cận thị            B. độ viễn thị            C. độ loạn thị           D. độ bình thường

Câu 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Nếu +50 000 đồng biểu diễn số tiền có 50 000 đồng, thì –50 000 đồng biểu diễn số tiền cho vay là 50 000 đồng.

B. Số 0 là số nguyên dương.

C. Số đối của số 0 là số 0.

D. Số 0 là số nguyên âm.

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: