SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Định nghĩa:

+ Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

+ Chú ý: Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Do đó: Với mọi số tự nhiên ab (k ≠ 0) ta có: BCNN(a; 1) = a; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố:

+ Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

+ Bước 2: Chọn ra các thừa tố nguyên tố chung và riêng.

+ Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

+ Ví dụ: Tìm BCNN(8; 12)

 • 8 = 23
 • 12 = 22.3
 • Chọn ra các thừa số chung và riêng, đó là 2 và 3. Số mũ lớn nhất của 2 là 3, số mũ lớn nhất của 3 là 1. Khi đó: BCNN(8; 12) = 23.3 = 24

+ Chú ý:

 • Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó.

Ví dụ: BCNN(3; 5; 7) = 3.5.7 = 105

 • Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy.

Ví dụ: BCNN(12;16;48) = 48

3. Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN:

+ Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

+ Ví dụ: Tìm bội chung của 8 và 12

 • Ta đã chỉ ra ở VD trên: BCNN(8; 12) = 24

Þ BC(8; 12) = B(24) = {0; 24; 48; 72;...}

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Tìm BCNN

 1. (38; 76)
 2. (86; 108)
 3. (40; 28; 140)
 4. (12; 18; 108)
 

Giải

a. Ta có 76 38 Þ BCNN(38, 76) = 76

Câu 2: Một khu đất hình chữ nhất có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 24cm. Người ta chia thành những thửa đất hình vuông bằng nhau, để mỗi thửa đất có diện tích lớn nhất thì độ dài mỗi cạnh của thửa đất đó bằng bao nhiêu?

Câu 3: Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Hỏi số học sinh của lớp 6D là bao nhiêu bạn?

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: