Tất cả tin tức

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

30/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 7: Phép trừ hai số nguyên   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Hiệu của hai số nguyên: + Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b: a – b = a + (–b) + Ví dụ: 3 – 8 = 3 + (–8) = –5 10 – 15 = 10 + (–...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

08/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Cộng hai số nguyên dương: + Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0. + Ví dụ: (+4) + (+2) = 4 + 2 = 6 (+4) + (+6) = 4 + 6 = 10 ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

08/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. So sánh hai số nguyên: + Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. + Chú ý: ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 2: Tập hợp các số nguyên

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 2: Tập hợp các số nguyên   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số nguyên: + Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3, …nhưng dấu “+” thường được bỏ đi). + Các số –1, –2, –3...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 1: Làm quen với số âm

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 1: Làm quen với số âm   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa về số nguyên: + Trên thực tế, bên cạnh có số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu “–” đằng trước như: –1, –2, –3, … (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 18: Bội chung nhỏ nhất   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa: + Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. + Chú ý: M...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 17: Ước chung lớn nhất

01/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 17: Ước chung lớn nhất   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa: + Ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.   2. Tìm ước...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 16: Ước chung và bội chung

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 16: Ước chung và bội chung   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Ước chung + Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. + Nhận xét: x Î ƯC(a, b) nếu a ⁝ x, b ⁝ x x Î ƯC(a, b, c) n...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì? + Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số nguyên tố. Hợp số + Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. + Hợp số là số tự nh...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: