SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 16: Ước chung và bội chung

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 16: Ước chung và bội chung

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 16: Ước chung và bội chung

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Ước chung

+ Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

+ Nhận xét:

 • x Î ƯC(a, b) nếu a x, b x
 • x Î ƯC(a, b, c) nếu ax, bx, cx

Ví dụ: Ta có: Ư(8) = {1; 2; 4; 8} và Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}. Nên ƯC(8, 12) = {1; 2; 4}.

2. Bội chung

+ Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

+ Nhận xét:

 • x Î BC(a, b) nếu xa, xb
 • x Î BC(a, b, c) nếu xa, xb, xc
 • Ví dụ: Ta có: B(3) = {0; 3; 6; 9; 12;...} và B(2) = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12;...}. Nên BC(2,3) = {0; 6; 12;...}.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Viết các tập hợp

 

 1. Ư(10); Ư(15); ƯC(10; 15)
 2. Ư(8); Ư(9); ƯC(8; 9)
 3. ƯC(18; 12; 20)
 4. ƯC(5; 10; 15)

 

Giải

a. Ư(10) = {1; 2; 5; 10}

Ư(15) = {1; 3; 5; 15}

ƯC(10; 15) = {1; 5}

Câu 2:

 1. Viết tập hợp A các số là bội của 2 nhỏ hơn 100
 2. Viết tập hợp B các số là bội của 5 nhỏ hơn 100
 3. Viết giao của 2 tập hợp A và B
 4. Dùng ký hiệu Ì để thể hiện quan hệ giữa tập hợp giao với mỗi tập hợp A và B

Câu 3: Tìm A Ç B biết:

 1. A = {1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25}

B = {4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20}

 1. A là tập hợp các học sinh giỏi Văn của một lớp.

B là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp đó.

 1. A là tập hợp các số chia hết cho 4.

B là tập hợp các số chia hết cho 8.

 1. A là tập hợp các số lẻ.

B là tập hợp các số chẵn.

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: