Tất cả tin tức

SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

04/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tập hợp các số tự nhiên + Các số 0, 1, 2, 3... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. N = {0; 1; 2; 3; 4; ...} + Tập h...

SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

04/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp. I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tập hợp Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ: + Tập hợp các đồ vật (sách, bút) đặt trên bàn. + Tập hợp học sinh lớp 6A. + Tập hợp các số...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: