Chưong I: Bài 6: Số thập phân bằng nhau

Chưong I: Bài 6: Số thập phân bằng nhau

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. Tóm tắt kiến thức

1) Ví dụ: 9dm = 90cm

Mà: 9dm =0,9m;  90cm = 0,90m

Nên 0,9 =0,90m.

Vậy: 0,9=0,90 hoặc 0,90=0,9.

 

2) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000

           8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000

           12 = 12,0 = 12,00 = 12,000

          Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

    Ví dụ: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9

                        8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75

                        12,000 = 12,00 = 12,0 =12  

 

II. Bài tập minh hoạ

1. Bỏ các chữ số ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

3,500000 = ?

Giải:  3,500000  = 3,5

 

2. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

7,8

Giải: 7,8 = 7,800

 

III. Bài tập ví dụ

1) Bỏ các chữ số ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7800

b) 64,900

c) 3,0400

d) 2001,300

e) 35,020

f) 100,0100

2) Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

a) 5,612

b) 17,2

c) 480,59

d) 24,5

e) 80,01

f) 14,678

popup

Số lượng:

Tổng tiền: