Bài 8: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Bài 8: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. Tóm tắt lý thuyết

Muốn nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ta làm như sau:

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ nhất là số có bốn chữ số, thừa số thứ hai là số có một chữ số. Thừa số thứ hai được đặt thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.

Bước 2: Nhân lần lượt từ phải sang trái, nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất.

II. Bài tập minh họa

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

1221 × 4                           2007 × 5                          810 × 8

 

1105 × 9                           1060 × 6                          2618 × 2

Lời giải:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện nhân lần lượt từ trái sang phải

\[\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{1221}\\{\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}}}{{\,\,\,4884}}\]

+ 4 nhân 1 bằng 4, viết 4

 

+ 4 nhân 2 bằng 8, viết 8

 

+ 4 nhân 2 bằng 8, viết 8

 

+ 4 nhân 1 bằng 4, viết 4

 

Vậy 1 221 × 4 = 4 884

\[\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{2007}\\{\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}}}{{10035}}\]

+ 5 nhân 7 bằng 35, viết 5, nhớ 3

 

 

+ 5 nhân 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3

 

+ 5 nhân 0 bằng 0, viết 0

 

+ 5 nhân 2 bằng 10, viết 10

 

Vậy 2 007 × 5 = 10 035

\[\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{810}\\{\,\,\,\,\,\,\,8}\end{array}}}{{\,\,6480}}\]

+ 8 nhân 0 bằng 0, viết 0

 

+ 8 nhân 1 bằng 8, viết 8

 

+ 8 nhân 8 bằng 64, viết 64

 

Vậy 810 × 8 = 6 480

\[\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{1105}\\{\,\,\,\,\,\,\,9}\end{array}}}{{\,\,9945}}\]

+ 9 nhân 5 bằng 45, viết 5 nhớ 4

 

+ 9 nhân 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4, viết 4

 

+ 9 nhân 1 bằng 9, viết 9

 

+ 9 nhân 1 bằng 9, viết 9

 

Vậy 1 105 × 9 = 9 945

\[\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{1060}\\{\,\,\,\,\,\,\,6}\end{array}}}{{\,\,6360}}\]

+ 0 nhân 6 bằng 0, viết 0

 

+ 6 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3

 

+ 6 nhân 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3

 

+ 6 nhân 1 bằng 6, viết 6

 

Vậy 1 060 × 6 = 6 360

\[\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{2618}\\{\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}}}{{\,\,5236}}\]

+ 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

 

+ 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3

 

+ 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1

 

+ 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

 

Vậy 2 618 × 2 = 5 236

 

Bài 2: Tính nhẩm

a) 10 × 2                                         b) 20 × 4

    200 × 2                                            100 × 4

2 000 × 2                                         1 000 × 4

Lời giải:

a) Ta có: 1 chục × 2 = 20 chục

 

Vậy 10 × 2 = 20

 

 

 

2 trăm × 2 = 4 trăm

 

Vậy 200 × 2 = 400

 

 

 

2 nghìn × 2 = 4 nghìn

 

Vậy 2 000 × 2 = 4 000

b) Ta có: 2 chục × 4 = 8 chục

 

Vậy 20 × 4 = 80

 

 

 

1 trăm × 4 = 4 trăm

 

Vậy 100 × 4 = 400

 

 

 

1 nghìn × 4 = 4 nghìn

 

Vậy 1 000 × 4 = 4 000

 

Bài 3: >, <, =

a) 1 090 × 9  .?.  1 020 × 9

b) 2 × 2 000 × 5  .?.  2 000 × 2 × 5

c) 2 500 × 2  .?.  (200 + 5 000) × 2

Lời giải:

a) 1090 × 9 > 1020 × 9 (vì hai phép tính có cùng thừa số 9, mà 1090 > 1020)

b) 2 × 2000 × 5 = 2000 × 2 × 5 (vì hai phép tính có thừa số giống nhau)

c) Ta có: 200 + 5000 = 5200, bài tập đưa về so sánh 2500 × 2 và 5200 × 2

2500 × 2 < (200 + 5000) × 2 (vì hai phép tính có thừa số 2 giống nhau và 2500 < 5200)

Bài 4: Trong kho có 50 000 kg thóc. Người ta dùng 8 xe để chuyển thóc trong kho đến cửa hàng. Biết mỗi xe chở 2000 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 50 000 kg gạo

Chở: 8 xe

Mỗi xe: 2000 kg

Còn: … kg gạo?

 

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo đã chở đến cửa hàng là:

2000 × 8 = 16 000 (kg)

Số ki-lô-gam gạo còn lại trong kho là:

50 000 – 16 000 = 34 000 (kg)

Đáp số: 34 000 ki-lô-gam gạo

 

III. Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

\[\begin{array}{l}2023\,\, \times \,\,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1989 \times 6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2000 \times 5\\1109\,\, \times \,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3337 \times 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2100 \times 8\end{array}\]

 

Bài 2: Tính nhẩm

\[\begin{array}{l}1879\,\, \times \,\,8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2791 \times 2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7291 \times 3\\2901\,\, \times \,\,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2201 \times 4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4301 \times 7\end{array}\]                                                                               

Bài 3: >, <, =

a) 3 030 × 9  .?.  2 010 × 9

b) 7 × 1 000 × 1  .?.  1 000 × 3 × 7

c) 7 500 × 4  .?.  (800 + 7 000) × 4

Bài 4: Trong một kho gạch có 5 000 viên gạch. Người ta dùng 4 xe để chuyển gạch trong kho đến khu xây dựng. Biết mỗi xe chở 500 viên gạch. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu viên gạch ống?

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: