Bài 9: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Bài 9: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. Tóm tắt lý thuyết

Cách thực hiện phép chia một số có bốn chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy từng chữ số của số bị chia, chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải

II.Bài tập minh họa

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

2000 : 4                           5000 : 5                          800 : 8

 

1105 × 9                           1060 × 6                          2618 × 2

Lời giải:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện nhân lần lượt từ trái sang phải

+ 4 nhân 1 bằng 4, viết 4

 

+ 4 nhân 2 bằng 8, viết 8

 

+ 4 nhân 2 bằng 8, viết 8

 

+ 4 nhân 1 bằng 4, viết 4

 

Vậy 1 221 × 4 = 4 884

 

+ 5 nhân 7 bằng 35, viết 5, nhớ 3

 

 

+ 5 nhân 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3

 

+ 5 nhân 0 bằng 0, viết 0

 

+ 5 nhân 2 bằng 10, viết 10

 

Vậy 2 007 × 5 = 10 035

 

+ 8 nhân 0 bằng 0, viết 0

 

+ 8 nhân 1 bằng 8, viết 8

 

+ 8 nhân 8 bằng 64, viết 64

 

Vậy 810 × 8 = 6 480

 

+ 9 nhân 5 bằng 45, viết 5 nhớ 4

 

+ 9 nhân 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4, viết 4

 

+ 9 nhân 1 bằng 9, viết 9

 

+ 9 nhân 1 bằng 9, viết 9

 

Vậy 1 105 × 9 = 9 945

 

+ 0 nhân 6 bằng 0, viết 0

 

+ 6 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3

 

+ 6 nhân 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3

 

+ 6 nhân 1 bằng 6, viết 6

 

Vậy 1 060 × 6 = 6 360

 

+ 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

 

+ 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3

 

+ 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1

 

+ 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

 

Vậy 2 618 × 2 = 5 236

 

Bài 2: Tính nhẩm

a) 10 × 2                                         b) 20 × 4

    200 × 2                                            100 × 4

2 000 × 2                                         1 000 × 4

Lời giải:

a) Ta có: 1 chục × 2 = 20 chục

 

Vậy 10 × 2 = 20

 

 

 

2 trăm × 2 = 4 trăm

 

Vậy 200 × 2 = 400

 

 

 

2 nghìn × 2 = 4 nghìn

 

Vậy 2 000 × 2 = 4 000

b) Ta có: 2 chục × 4 = 8 chục

 

Vậy 20 × 4 = 80

 

 

 

1 trăm × 4 = 4 trăm

 

Vậy 100 × 4 = 400

 

 

 

1 nghìn × 4 = 4 nghìn

 

Vậy 1 000 × 4 = 4 000

 

Bài 3: >, <, =

a) 1 090 × 9  .?.  1 020 × 9

b) 2 × 2 000 × 5  .?.  2 000 × 2 × 5

c) 2 500 × 2  .?.  (200 + 5 000) × 2

Lời giải:

a) 1090 × 9 > 1020 × 9 (vì hai phép tính có cùng thừa số 9, mà 1090 > 1020)

b) 2 × 2000 × 5 = 2000 × 2 × 5 (vì hai phép tính có thừa số giống nhau)

c) Ta có: 200 + 5000 = 5200, bài tập đưa về so sánh 2500 × 2 và 5200 × 2

2500 × 2 < (200 + 5000) × 2 (vì hai phép tính có thừa số 2 giống nhau và 2500 < 5200)

Bài 4: Trong kho có 50 000 kg thóc. Người ta dùng 8 xe để chuyển thóc trong kho đến cửa hàng. Biết mỗi xe chở 2000 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Tóm tắt

 

Có: 50 000 kg gạo

 

Chở: 8 xe

 

Mỗi xe: 2000 kg

 

Còn: … kg gạo?

 

 

Bài giải

 

Số ki-lô-gam gạo đã chở đến cửa hàng là:

 

2000 × 8 = 16 000 (kg)

 

Số ki-lô-gam gạo còn lại trong kho là:

 

50 000 – 16 000 = 34 000 (kg)

 

Đáp số: 34 000 ki-lô-gam gạo

 

III. Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

\[\begin{array}{l}2023\,\, \times \,\,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1989\,\, \times \,\,6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2000\,\, \times \,\,5\\1109\,\, \times \,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3337\, \times \,\,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2100\,\, \times \,\,8\end{array}\]

Bài 2: Tính nhẩm

\[\begin{array}{l}1879\,\, \times \,\,8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2791\,\, \times \,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7291\,\, \times \,\,3\\2901\,\, \times \,\,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2201\, \times \,\,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4301\,\, \times \,\,7\end{array}\]

Bài 3: >, <, =

a) 3 030 × 9  .?.  2 010 × 9

b) 7 × 1 000 × 1  .?.  1 000 × 3 × 7

c) 7 500 × 4  .?.  (800 + 7 000) × 4

Bài 4: Trong một kho gạch có 5 000 viên gạch. Người ta dùng 4 xe để chuyển gạch trong kho đến khu xây dựng. Biết mỗi xe chở 500 viên gạch. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu viên gạch ống?

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: