Bài 4: Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Bài 4: Phép cộng các số trong phạm vi 10000

16/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. Tóm tắt kiến thức

 • Muốn cộng hai số có đến bốn chữ số, ta viết số hạng này dưới số hạng kia, sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm, chữ số hàng nghìn thẳng cột với chữ số hàng nghìn…; rồi viết dấu cộng, kẻ vạch ngang và cộng trừ từ phải sang trái.
 • Khi cộng ở hàng nào mà kết quả lớn hơn 10 thì ta viết chữ số hàng dơn vị của kêt quả thẳng với cột đó và nhớ cộng them số chục, số trăm hay số nghìn với cột bn trái kế tiếp.

II. Bài tập minh họa

Bài 1:

\[\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{5341}\\{1488}\end{array}}}{{}}\,\,\,\,\,\,\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{7915}\\{1248}\end{array}}}{{}}\,\,\,\,\,\,\,\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{4515}\\{2258}\end{array}}}{{}}\,\,\,\,\,\,\,\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{9535}\\{258}\end{array}}}{{}}\,\,\]                                                                                         

Bài giải

Bài mẫu:

\[\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{5341}\\{1488}\end{array}}}{{6829}}\]

 • Hàng đơn vị:       1+8                 = 9 viết 9
 • Hàng chục:          4+8                 = 12 viết 2 nhớ 1 (ở hàng trăm)
 • Hàng trăm nhớ    1+3+4             = 8 viết 8
 • Hàng nghìn:        5 + 1               = 6 viết 6

Cộng ngang: 5341 + 1488 = 6829

Tương tự ta có:

\[\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{7915}\\{1248}\end{array}}}{{6061}}\,\,\,\,\,\,\,\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{4515}\\{2258}\end{array}}}{{6773}}\,\,\,\,\,\,\,\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{9535}\\{258}\end{array}}}{{9793}}\,\,\]

Bài 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 2834 + 5858                                            b) 5616 + 1733

1624 + 444                                                   404 + 5657

Bài giải

a)

\[\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{2834}\\{5858}\end{array}}}{{8692}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{1624}\\{444}\end{array}}}{{2068}}\]

Cộng ngang:

2834 + 5858 = 8692                         1624 + 444 = 2068

b)

\[\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{5616}\\{1733}\end{array}}}{{7349}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{404}\\{5657}\end{array}}}{{6061}}\]

Cộng ngang:

            5616 + 1733 = 7349                         404 + 5657 = 6061

Bài 3:

Trong một cuộc thi trồng cây xanh có hai đội, đội 1 trồng được 3303 cây, đội 2 trồng được 4320 cây. Hỏi tổng số cây cả hai đội trồng được là bao nhiêu cây?

Tóm tắt                                                         Bài giải

Đội 1: 3303 cây                                            Cả hai đội trồng được là:

Đội 2: 4320 cây                                            3303 + 4320 = 7623 (cây)

Cả hai đội: … cây?                                                  Đáp số: 7623 cây

 1. Luyện tập

Bài 1:

Số hạng

1280

438

3328

1251

689

Số hạng

443

1132

1431

3428

231

Tổng

1723

.?.

.?.

.?.

.?.

 

Bài 2:

Tính nhẩm.

a) 3000 + 2000 + 1000                                                 1500 + 1300 + 5000

b) 2000 + 1000 + 4000                                                 3300 + 300 + 200

Bài 3: Điền dấu >, <, = ?

a) 3000 + 500 + 10 + 5 .?. 3515

b) 8100 + 380 + 15 .?. 9400

c) 5000 + 3 .?. 4300

d) 1000 + 70 + 8 .?. 1708

Bài 4: Gia đình bác Năm thu hoạch ớt và xoài. Ớt cân được 2 120 kg. Khối lượng xoài nhiều hơn măng cụt là 420 kg. Hỏi gia đình bác Năm thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ớt và xoài?

 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

 • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
 • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
 • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
 • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: