SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

04/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Tập hợp các số tự nhiên

+ Các số 0, 1, 2, 3... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.

N = {0; 1; 2; 3; 4; ...}

+ Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*. N* = {1; 2; 3; 4; 5; ........}

 

 

 

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án
+ Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Trên tia số, điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn.

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

+ Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b (< đọc là bé hơn) hoặc b > a (> đọc là lớn hơn)

+ Ta viết a ≥ b để chỉ a > b hoặc a = b (³ đọc là lớn hơn hoặc bằng); viết a ≤ b để chỉ a < b hoặc a = b (£ đọc là bé hơn hoặc bằng).

+ Nếu a < b và b < c thì a < c.

Ví dụ: a < 10 và 10 < 12 thì a < 12.

+ Hai số tự nhiên liên tiếp nhau hơn kém nhau 1 đơn vị. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất.

Ví dụ: Số 2 là số liền trước của số 3. Số 5 là số liền sau của số 4.

+ Số 0 là số tự nhiên bé nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.

+ Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1:

Số liền trước số 49 là số?

Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn 228 ≤ a < b < c ≤ 230?

Giải

Số liền trước số 49 là số 48.

Theo đề bài, ta có các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 228 và nhỏ hơn hoặc bằng 230 là 228; 229; 230. Mà mặt khác a < b < c nên a = 228; b = 229; c = 230.

Câu 2: Viết các tập hợp sau:

A là tập hợp các số tự nhiên chẵn bé hơn 20.

B là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 10.

C = {x ∈ ℕ* | x ≤ 7} dưới dạng liệt kê các phần tử.

D = {1; 2; 3; 4; 5} bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

Câu 3: Hãy cho biết:

Số tự nhiên liền sau số 2018 là?

Số tự nhiên liền trước số 1000 là?

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

27 <<

> 1994 >

98 << 100

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: