Tất cả tin tức

CHƯƠNG 1. BÀI 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm tập hợp và các phần tử của tập hợp. Đồng thời Gia sư Thành Thắng - StudyCare cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết một số bài toán cơ bản về tập hợp.

CHƯƠNG 1. BÀI 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tập hợp số tự nhiên, các phép toán so sánh và cách ghi số tự nhiên. Ngoài ra các bạn còn được tìm hiểu về một hệ ghi số khác là hệ ghi số La Mã.

CHƯƠNG 1. BÀI 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phép toán cơ bản trong tập hợp số tự nhiên, cũng như là các quy tắc tính toán đặc biệt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các bạn trong việc giải quyết nhiều dạng bài tập sau này.

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

02/03/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 18: Bội chung nhỏ nhất   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa: + Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. + Chú ý: M...

SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 3: Ghi số tự nhiên

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 3: Ghi số tự nhiên I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số và chữ số + Với mười chữ số sau, ta ghi được mọi số tự nhiên: + Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba, … chữ số.+ Để ghi số ba trăm mười hai, ta ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

04/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tập hợp các số tự nhiên + Các số 0, 1, 2, 3... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. N = {0; 1; 2; 3; 4; ...} + Tập h...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: