Toán 6

SỐ HỌC. CHƯƠNG 3. Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: PHÂN SỐ Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Tính chất cơ bản của phân số: + Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. &n...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 3. Bài 2: Phân số bằng nhau

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: PHÂN SỐ Bài 2: Phân số bằng nhau   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Định nghĩa: + Hai phân số và gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau) + Ví dụ:  là những phân số. + Chú ý: Mọi số nguyên a có thể viế...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 3. Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: PHÂN SỐ Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Khái niệm về phân số: + Người ta gọi  với a, b ∈ Z; b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. + Ví dụ:  là những phân s...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 4: Tia

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 4: Tia   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tia: + Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn gọi là một nửa đường thẳng gốc O. + Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đ...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Vẽ đường thẳng: + Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B ta làm như sau: Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước ...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 2: Ba điểm thẳng hàng   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:  1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng?       + Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.     +...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 1: Điểm. Đường thẳng

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 1: Điểm. Đường thẳng   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Điểm: + Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình dung nó, chẳng hạn bằng một hạt bụi rất nhỏ, một chấm mực trên mặt giấ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 12: Tính chất của phép nhân

22/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 12: Tính chất của phép nhân   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:   Tính chất giao hoán: a.b = b.a + Ví dụ: Ví dụ: 2.(-3) = (-3).2 = -6 Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c) + Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai gi...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

22/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:   1. Nhân hai số nguyên dương: + Ta thực hiện nhân hai số nguyên dương như phép nhân hai số tự nhiên. + Ví dụ: 2.5 = 10 7.3 = 21 2. Nhân hai số ng...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

10/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: + Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “–” trước kết quả nhận được...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: