Toán 6

SỐ HỌC. CHƯƠNG 3. Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: PHÂN SỐ Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Tính chất cơ bản của phân số: + Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phâ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 3. Bài 2: Phân số bằng nhau

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: PHÂN SỐ Bài 2: Phân số bằng nhau I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Định nghĩa: + Hai phân số và gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 3. Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

31/05/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: PHÂN SỐ Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Khái niệm về phân số: + Người ta gọi với a, b ∈ Z; b ≠ 0 là một p...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 4: Tia

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 4: Tia I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tia: + Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn gọi là mộ...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Vẽ đường thẳng: + Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B ta làm như sau: ...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 2: Ba điểm thẳng hàng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng? + Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường th...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 1: Điểm. Đường thẳng

26/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC Chương 1: Đoạn thẳng Bài 1: Điểm. Đường thẳng I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Điểm: + Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 12: Tính chất của phép nhân

22/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 12: Tính chất của phép nhân I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Tính chất giao hoán: a.b = b.a + Ví dụ: Ví dụ: 2.(-3) = (-3).2...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

22/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nhân hai số nguyên dương: + Ta thực hiện nhân hai số nguyên...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

10/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: + Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, t...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: