Tất cả tin tức

Chương III. Bài 49: Mắt cận và mắt lão

15/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học | Bài 49: Mắt cận và mắt lão | Tóm tắt lý thuyết | Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 48: Mắt

15/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học | Bài 48: Mắt | Tóm tắt lý thuyết | Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 44: Thấu kính phân kì

07/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học | Bài 44: Thấu kính phân kì | Tóm tắt lý thuyết | Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 42: Thấu kính hội tụ

04/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học | Bài 42: Thấu kính hội tụ | Tóm tắt lý thuyết | Bài tập minh họa.

Chương II. Bài 37: Máy biến thế

27/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học | Bài 37: Máy biến thế | Tóm tắt lý thuyết | Bài tập minh họa.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: