Tất cả tin tức

CHƯƠNG I. Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

25/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn - Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trư...

CHƯƠNG I. Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

25/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều...

CHƯƠNG I. Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

25/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Xác định yếu tố ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của điện trở Điểm khác nhau giữa các cuộn dây: ...

CHƯƠNG I. Bài 5: Đoạn mạch song song

25/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 5: Đoạn mạch song song I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: ...

CHƯƠNG I. Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

25/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: ...

CHƯƠNG I. Bài 2: Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm

23/01/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 2: Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Điện trở của dây dẫn - Điện trở của dây dẫn biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. - Điệ...

CHƯƠNG I. Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

23/01/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế - Cường độ dòng điện c...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: