Toán 7

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số vô tỉ: + Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. + Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I. + Ví dụ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 12: Số thực

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 12: Số thực   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số thực: + Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. + Tập hợp các số thực được kí hiệu là R. + x Î R: x là một số thực + Ví dụ: 2; ; –0,234; ; ; … là cá...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 2. Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa đại lượng tỷ lệ thuận: + Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận vớ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 2. Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa tỉ lệ nghịch: + Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = a/x hay xy = a ( với a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ n...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 2. Bài 5: Hàm số

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 5: Hàm số   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Định nghĩa hàm số: + Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 2. Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 6: Mặt phẳng tọa độ   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Mặt phẳng tọa độ: + Mặt phẳng tọa độ Oxy (mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy) được xác định bởi hai trục số vuông góc với nhau: trục hoành Ox và trục tung Oy; đ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 2. Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Đồ thị của hàm số y = f(x) + Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa đ...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 1: Hai góc đối đỉnh

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Bài 1: Hai góc đối đỉnh   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa hai góc đối đỉnh: + Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. + Ví dụ...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc: + Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo...

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: + Cho hình vẽ: + Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: