ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 2. Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 2. Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Đồ thị của hàm số y = f(x)

+ Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.

+ Một điểm H thuộc đồ thị (H) của hàm số y = f(x) thì có tọa độ thỏa mãn đẳng thức y = f(x) và ngược lại.

2. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

+ Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

+ Cách vẽ: Vẽ đường thẳng đi qua điểm O(0;0) và A(1;a).

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án


+ Ví dụ: Đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm

 

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1:

  1. Vẽ đồ thị hàm số 
  2. Gọi A là một điểm trên đồ thị. Tìm tọa độ điểm A biết yA = 2
  3. Gọi B là một điểm trên đồ thị. Tìm tọa độ điểm B biết yB + 2xB = 5

Giải

a. Đồ thị hàm số có dạng:

Bài 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = –2x là:

A. M(–2; –2)            B. N(1; 4)            C. P(–1; –2)            D. Q(–1; 2)

Bài 3: Đồ thị hàm số y = –5x không đi qua điểm

A. M(1; 5)            B. N(–2; 10)            C. P(–1; 5)            D. Q(2; –10)

Bài 4: Điểm B(–2; 6) không thuộc đồ thị hàm số

A. y = –3x             B. y = x + 8             C. y = 4 – x             D. y = x2

Bài 5: Cho hàm số. Trong các điểm A(1, 2); B(2, 10); C(–2, 10); D(–1/5, –1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

A. 2            B. 1            C. 3            D. 4

Bài 6: Đồ thị hàm số y = –4x nằm ở những góc phần tư nào của hệ trục tọa độ?

A. (I); (II)            B. (II); (IV)            C. (I); (III)            D. (III); (IV)

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: