ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Số vô tỉ:

+ Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

+ Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

+ Ví dụ:

 • π = 3,141592653 là số vô tỉ
 • 2,1543921 là số vô tỉ.

2. Khái niệm về căn bậc hai:

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho: x2 = a

+ Chú ý:

 • Nếu a > 0 thì a có hai căn bậc hai:
   • Căn bậc hai dương của a, được kí hiệu là  .
   • Căn bậc hai âm của a, được kí hiệu là .
 • Số 0 có đúng một căn bậc hai là 0.
 • Số âm không có căn bậc hai.

+ Ví dụ:

 • Số 9 có hai căn bậc hai là 3 và –3 vì 32 = (–3)2 = 9
 • Số 4 có hai căn bậc hai là  = 2 và  = –2

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

 

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: