SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 

 

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

 

 

 + Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

   + a gọi là cơ số.

   + n gọi là số mũ.  

+ Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau được gọi là phép nâng lên lũy thừa

+ Chú ý:

 • a2 gọi là a bình phương (hay bình phương của a)
 • a3 gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

+ Quy ước:

 • a1 = a

+ Ví dụ:

 • 7.7.7.7 = 74 (đọc là 7 4 hoặc là 7 lũy thừa 4, hoặc lũy thừa bậc bốn của 7)
 • 10.10.10.10.10 = 105 (đọc là 10 5)

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 

 

 + Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ sốcộng các số mũ.

+ Ví dụ:

 • 23 . 24 = 23+4 = 27
 • a2 . a1 = a2+1 = a3
 • 42 . 45 = 42+5 = 47

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: So sánh các số sau: 243 và 34.

Giải

Ta có: 243 = 3.3.3.3.3 = 35

35 > 34 Þ 243 > 34

Câu 2: Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) 4.4.4.4.4

b) 11.11.11

c) 6.6.6.6.6.6.6

d) 10.10.10.100

Câu 3: Tính giá trị của các lũy thừa sau: 26, 35, 52, 104.

Câu 4: Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 52.53.54

b) 37.33.34

c) 102.103.104

Câu 5: So sánh

a) 22.23 và 26

b) 32 và 23

c) 52 và 25

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: