SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 5: Phép cộng và phép nhân

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 5: Phép cộng và phép nhân

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Tổng và tích hai số tự nhiên

 

       a       +       b        =     c

(số hạng)    +  (số hạng)     =  (tổng)

 

      a       .       b       =    c

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

 

+ Người ta dùng dấu “+” để chỉ phép cộng, dùng dấu “” hoặc “.” để chỉ phép nhân.

+ Trong một tích mà các thừa số đều là chữ hoặc chỉ có một thừa số là số, ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số.

Ví dụ:

 • 2 + 3 = 5
 • 2 . 3 = 6
 • 2 . 3 = 6
 • a . b = ab
 • 4 . x = 4x

2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Phép tính

Tính chất

Cộng

Nhân

Giao hoán

a + b = b + a

ab = ba

Kết hợp

(a + b) +c = a + (b + c)

(ab).c = a.(bc)

Cộng với số 0

a + 0 = 0 + a = a

Nhân với số 1

a.1 = 1a = a

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a.(b + c) = ab + ac

Ví dụ:

 • 47 + 17 + 53 = (47 + 53) + 17 = 100 + 17 = 117
 • 4 . 27 . 25 = (4 . 25) . 27= 100 . 27 = 2700
 • 87 . 25 + 87 . 75 = 87. (25 + 75) = 87 . 100 = 8700

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Tính tổng 1 + 2 + 3 + .... + 2018.

Giải

Số các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2018 là: 2018 - 1 + 1 = 2018 (số)

Như vậy tổng trên có số các số hạng là 2018 số.

Tổng: 1 + 2 + 3 + .... + 2018 = (1 + 2018).2018 : 2 = 2037171

Câu 2: Tính nhanh:

53 + 25 + 47 + 75

547 . 63 + 547 . 37

25 . 9676 . 4

125 . 1975 . 4 . 8 . 25

Câu 3: Tìm x:

(x – 15) . 27 = 0

23 . (42 – x) = 23

2018 . (x - 2018) = 2018

(26 – 3x) : 5 = 4

Câu 4: Tính tổng:

1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100

1 + 3 + 5 + 7 + .... + 97

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: