SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 13: Ước và bội

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 13: Ước và bội

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 13: Ước và bội

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Ước và bội

+ Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói abội của bbước của a.

Ví dụ:

  • 18 chia hết cho 6 => ta nói 18 là bội của 6 và 6 là ước của 18.

2. Cách tìm ước và bội

+ Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, …

+ Ta có thể tìm ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem xét a chia hết cho những số nào, khi đó các số đó là ước của a.

+ Ví dụ:

  • B(6) = {0; 6; 12; 18;...}
  • Ư(18) = {18; 9; 6; 3; 2; 1}

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Tìm tập hợp các số có 2 chữ số là bội của:

a) 7

b) 24

c) 91

Giải

a) Tập hợp A các số có 2 chữ số và là bội của 7 là:

A = {14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70; 77; 84; 91; 98}

Câu 2: Tìm tập hợp các số có 2 chữ số là ước của:

a) 40

b) 60

c) 80

Câu 3: Tìm các số tự nhiên x thỏa:

a) 16 ⁝ x – 2

b) 24 ⁝ x + 1

c) 42 ⁝ 2x

d) 75 ⁝ 2x + 1

Câu 4: Trong các số sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 số nào là:

a) Ư(15)

b) B(2)

c) Ư(8)

d) B(3)

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: