SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

+ Các số có chữ số tận cùngchữ số chẵn thì đều chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Ví dụ:

  • Các số 52; 234; 356; 2548; 3710; … có chữ số tận cùng là 2; 4; 6; 8 và 0 là chữ số chẵn nên chúng chia hết cho 2.
  • Các số 21; 453; 355; 2577; 3749; … có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7 và 9 là chữ số lẻ nên chúng không chia hết cho 2.

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

+ Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5, chỉ có những số đó mới chia hết cho 5.

+ Ví dụ:

  • Các số 120; 355; … có chữ số tận cùng là 0 và 5 nên chúng chia hết cho 5.
  • Các số 112; 534; … không có chữ số tận cùng là 0 và 5 nên chúng không chia hết cho 5.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Cho các số: 9768; 1753; 1985; 2170. Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5.

Giải

Các số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là các chữ số chẵn khác 0

Vậy số thỏa đề là: 9768

Câu 2: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

374; 810; 673; 1086; 945; 112; 379; 1975; 811; 645

Câu 3: Cho các số: 9768; 1753; 1985; 2170; 1084; 7735; 5100.

a. Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b. Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c. Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Câu 4: Các tổng hiệu sau đây có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 5 không?

a) 1976 + 380

b)  2415 – 780

c)  2 . 4 . 6 . 8 + 14

d) 3 . 4 . 5 . 6 . 7 – 45

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: