HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.

HÌNH HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

 1. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song:
  • + Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
 2. Tính chất hai đường thẳng song song:
  • + Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:
   • Hai góc so le còn lại bằng nhau.
   • Hai góc đồng vị bằng nhau.
   • Hai góc trong cùng phía bù nhau.
  • Ví dụ:
  • Hai đường thẳng song song
  • Ví dụ

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Cho góc xOy = 120° và Ot là phân giác của góc đó. Trên tia Oy lấy điểm A, qua A vẽ đường thẳng song song với Ot.

 1. Tính số đo góc yAt′.
 2. Từ A dựng đường thẳng song song với Ox. So sánh hai góc t′Ax′ và tOx.

Giải

Hình câu 1

 1. a. bài giải câu 1

Câu 2: : Cho hình bên, biết Ax // By. Chứng minh đề bài.

Hình câu 2

Câu 3: Hai đường thẳng xx' và yy' song song với nhau bị cắt bởi một cát tuyến tại 2 điểm A và B. Gọi At là tia phân giác của góc xAB.

 1. Tia At có cắt đường thẳng yy' hay không? Vì sao?
 2. Cho góc xAB = 80°. Tính góc ACB.

Câu 4: Cho hình bên, biết góc A = 50° và góc B = 140°, Ax // By'. Chứng minh góc AOB = 90°.

Hình câu 4

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: