Tất cả tin tức

Chương II. Bài 22: Nhiệt Kế - Nhiệt giai

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 22: Nhiệt Kế - Nhiệt giai I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nhiệt kế - Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế. - Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất. - Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhi...

Chương II. Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là thể đông đặc. - Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt...

Chương II. Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. - Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng. - Sự chuyển từ thể hơi sang t...

Chương II. Bài 28-29: Sự sôi

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Bài 28-29: Sự sôi I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. - Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. Lưu ý: Khi đun nóng chất lỏng tới nhiệt độ sôi mà ở đó áp suất...

Tổng hợp kiến thức và công thức vật lý 6

04/01/2021 CÔNG TY TNHH TMDV HỖ TRỢ HỌC THUẬT STUDYCARE 0 Bình luận
Tổng hợp kiến thức và công thức vật lý 6 ***** StudyCare The more we care - The more you succeed Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông. Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: