Tất cả tin tức

Chương II. Bài 37: Máy biến thế

27/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 37: Máy biến thế  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương II. Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa

27/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương II. Bài 34: Máy phát điện xoay chiều

20/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 34: Máy phát điện xoay chiều  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương II. Bài 33: Dòng điện xoay chiều

16/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 33: Dòng điện xoay chiều  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương II. Bài 28: Động cơ điện một chiều

15/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 28: Động cơ điện một chiều   |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương II. Bài 27: Lực điện từ

13/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 27: Lực điện từ   |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương II. Bài 26: Ứng dụng của nam châm

12/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 26: Ứng dụng của nam châm   |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: