UNIT 6: Community Services

UNIT 6: Community Services

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY): 

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

police station

(n)

/pəˈliːs//ˈsteɪʃn/

đồn cảnh sát

2

library

(n)

/ˈlaɪbrəri/

thư viện

3

hospital

(n)

/ˈhɒspɪtl/

bệnh viện

4

train station

(n)

/treɪn//ˈsteɪʃn/

nhà ga xe lửa

5

post office

(n)

/ˈpəʊst ɒfɪs/

bưu điện

6

bus station

(n)

/ˈbʌs steɪʃn/

trạm xe buýt

7

trash

(n)

/træʃ/

rác

8

can

(n)

/kən/

lon

9

plastic bag

(n)

/ˈplæstɪk//bæɡ/

túi nhựa

10

glass jar

(n)

/ɡlɑːs//dʒɑː(r)/

lọ thủy tinh

11

throw away

(phrasal verb)

/θrəʊ//əˈweɪ/

vứt đi, bỏ đi

12

reuse

(v)

/ˌriːˈjuːz/

tái sử dụng

13

pick up

(phrasal verb)

/pɪk//ʌp/

nhặt, thu thập

14

recycle

(v)

/ˌriːˈsaɪkl/

tái chế

15

useful

(adj)

/ˈjuːsfl/

hữu ích

16

charity

(n)

/ˈtʃærəti/

lòng từ thiện, hội từ thiện

17

protect

(v)

/prəˈtekt/

bảo vệ

18

free

(adj)

/friː/

miễn phí

19

wildlife

(n)

/ˈwaɪldlaɪf/

đời sống động vật hoang dã

20

donate

(v)

/dəʊˈneɪt/

cho (tiền)

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Imperatives:

- We use imperatives to give instruction, orders, or advice. (Chúng ta sử dụng câu mệnh lệnh để chỉ dẫn, ra lệnh hay cho lời khuyên.

e.g: Reuse glass bottles and jars.

       Don’t throw away old glass.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Fill in the blanks with positive or negative imperative statements:

Exercise 2: Rewrite the sentences as negative or positive imperatives:

1. Don’t recycle plastic bags and jars.

-> Recycle plastic bags and jars.

2. Throw away glass jars and old newspaper.

-> ______________________________________________________.

3. Don’t pick up trash in the park.

-> ______________________________________________________.

4. Don’t recycle plastic bottles and old magazines.

-> ______________________________________________________.

5. Don’t reuse plastic bottles in your garden.

-> ______________________________________________________.

6. Throw away old clothes.

-> ______________________________________________________.

Exercise 3: Sally blogs about saving the environment. Read her tips and write “True” or “False”:

1. We should reuse glass bottles. _______

2. We shouldn’t throw glass jars away. _______

3. It’s difficult to recycle paper. _______

4. We can make where we live look better. _______

 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: