Unit 12: Let’s open this present first!

Unit 12: Let’s open this present first!

10/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY): 

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

birthday card

(NP)

/ˈbɜːθdeɪ//kɑːd/

thiệp sinh nhật

2

battery

(n)

/ˈbætri/

cục pin

3

have a costume party

(NP)

/həv//ə//ˈkɒstjuːm//ˈpɑːti/

có một bữa tiệc hóa trang

4

sing karaoke

(VP)

/sɪŋ//ˌkæriˈəʊki/

hát karaoke

5

remote control car

(NP)

/rɪˈməʊt//kənˈtrəʊl//kɑː(r)/

điều kiển xe hơi từ xa

6

have fireworks

(NP)

/həv//ˈfaɪəwɜːk/

có pháo bông

7

blow out candles

(NP)

/bləʊ//aʊt//ˈkændl/

thổi nến

8

first

(determiner)

/fɜːst/

số thứ tự 1

9

second

(determiner)

/ˈsekənd/

số thứ tự 2

10

third

(determiner)

/θɜːd/

số thứ tự 3

11

fourth

(determiner)

/fɔːθ/

số thứ tự 4

12

fifth

(determiner)

/fɪfθ/

số thứ tự 5

13

sixth

(determiner)

/sɪksθ/

số thứ tự 6

14

hurt

(v)

/hɜːt/

bị đau

15

circle

(n)

/ˈsɜːkl/

vòng tròn

16

curtain

(n)

/ˈkɜːtn/

rèm cửa

17

type the address

(VP)

/taɪp/ 

/ðə//əˈdres/

nhập địa chỉ

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Let’s learn 1:

Let’s put in the batteries now.

Why don’t you open your presents?

How about making a car – shaped cake?

How many magazines do you have?

Use Let’s …. and Why  don’t you …? with the simple present. Use How about …? with – ing.

2. Let’s learn 2:

Use ordinal numbers to say the order of things.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Complete the suggestions:

Exercise 2: Make suggestions with your friends:

 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: