UNIT 12: A Vacation Abroad

UNIT 12: A Vacation Abroad

19/06/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

as soon as

(idiom)

/əz/ /suːn/ /əz/

ngay khi

2

prison

(n)

/ˈprɪzn/

nhà tù

3

carve

(v)

/kɑːv/

khắc

4

complain

(v)

/kəmˈpleɪn/

phàn nàn

5

hospitable

(adj)

/hɒˈspɪtəbl/

hiếu khách

6

postcard

(n)

/ˈpəʊstkɑːd/

bưu thiếp

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Past progressive:

a) Câu khẳng định:

- I / He / She / It + was + V-ing

- You / We / They were + V-ing

b) Câu phủ định:

- I / He / She / It + wasn’t + V-ing

- You / We / They + weren’t + V-ing

c) Câu nghi vấn:

- Was / I / he / she / it + V-ing? - Yes, I/He/She/It was; No, I/He/She/It wasn’t

- Were you / we / they V-ing? - Yes, You/We/They were; No, You/We/They weren’t

2. Past progressive with when and while:

- Trong các câu sử dụng Thì Quá Khứ Tiếp Diễn, có các mệnh đề bắt đầu bằng 'while' hoặc 'when'. 'While' thường bắt đầu mệnh đề với Thì Quá Khứ Tiếp Diễn, 'when' thường bắt đầu mệnh đề với Quá Khứ Đơn.

E.g: It started raining while I was jogging.  / While I was jogging, it started raining.

       When it started raining, I was jogging. / I was jogging when it started raining.

 

3. Progressive tenses with always:

- Thì hiện tại tiếp diễn thường được sử dụng với từ "always" để diễn đạt phản ứng tiêu cực đối với một tình huống.

E.g: He's always calling me "Sweetie." I hate that name.

- Thì quá khứ tiếp diễn kết hợp với từ "always" cũng có thể được sử dụng để phê phán những hành động mà chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc muốn phóng đại.

E.g: At school, he was always getting into trouble.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night:

Exercise 2: Look at the pictures. Then match the half – sentences in column A to those in column B. Write the full sentences in your exercise book.

 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: