ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 7: Tỉ lệ thức

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 7: Tỉ lệ thức

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Bài 7: Tỉ lệ thức

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Định nghĩa:

+ Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: 

+ Ta viết:  hoặc a : d = c : d

+ Chú ý: Trong tỉ lệ thức a : b = c : d, các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức

+ Ví dụ:

 •  hay được viết là 3 : 4 = 6 : 8
 •  hay được viết 15 : 21 = 12,5 : 17,5

2. Tính chất:

+ Tính chất 1: Nếu  thì ad = bc

+ Ví dụ:

 •  Þ 3 . 8 = 4 . 6 = 24
 •  Þ 1 . 7,5 = 3 . 2,5 = 7,5

+ Tính chất 2: Nếu ad = bca, b, c, d ≠ 0 thì ta có các tỉ thức: 

+ Ví dụ:

 • 2 . 6 = 3 . 4 
 • 1 . 8 = 2 . 4 

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Hãy thiết lập các tỉ lệ thức có thể có từ đẳng thức:

 
 1. 5.(-27) = (-9).15
 2. (-2) . 12 = 8 . (-3)
 3. 5 . (-35) = 7 . (-25)
 4. (-3) . 48 = (-18) . 8
 

Giải

a. 

Câu 2: Tìm x:

 
 

Câu 3: Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức từ các số sau: 5; 25; 125; 62.

 

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: