Unit 9: Will it really happen?

Unit 9: Will it really happen?

10/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

the future

(n)

/ðə//ˈfjuːtʃə(r)/

tương lai

2

travel

(v)

/ˈtrævl/

di chuyển

3

the sun

(n)

/ðə//sʌn/

mặt trời

4

planets

(n)

/ˈplænɪt/

hành tinh

5

rocket

(n)

/ˈrɒkɪt/

tên lửa

6

astronaut

(n)

/ˈæstrənɔːt/

phi hành gia

7

star

(n)

/stɑː(r)/

ngôi sao

8

spaceship

(n)

/ˈspeɪsʃɪp/

con tàu vũ trụ

9

go to the moon

(verb phrase)

/ɡəʊ/ /tə/ /ðə/ /muːn/

đi đến mặt trăng

10

eat space food

(verb phrase)

/iːt/ /speɪs/ /fuːd/

ăn thức ăn không gian

11

soon

(adj)

/suːn/

sớm

12

later

(adj)

/ˈleɪtə(r)/

sau

13

sauce

(n)

/sɔːs/

nước xốt

14

jigsaw

(n)

/ˈdʒɪɡsɔː/

miếng ráp (trò chơi lắp hình)

15

oyster

(n)

/ˈɔɪstə(r)/

con hàu

16

crowded

(adj)

/ˈkraʊdɪd/

đông đúc

17

yogurt

(n)

/ˈjɒɡət/

sữa chua

18

glove

(n)

/ɡlʌv/

găng tay

19

competition

(n)

/ˌkɒmpəˈtɪʃn/

cuộc thi

20

tournament

(n)

/ˈtʊənəmənt/

vòng thi đấu

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Let’s learn 1:

People will travel in super – fast planes.

There won’t be any more long plane trips.

Will they go back to Viet Nam? Yes, they will.

Will they miss our vacation? No, they won’t.

I’ll = I will

He’ll = He   will

won’t = will not

2. Let’s learn 2:

We will go on vacation

in a month.

in two weeks.

next week.

on Monday.

this evening.

tomorrow.

soon.

later.

 

 

3. Writing: About me!

We can make new words when we put two words together.

fire + fighter = firefighter.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Write “will”, “won’t”:

Exercise 2: Match and write:

Exercise 3: Write the word and number the picture:

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: