Unit 8: The best bed!

Unit 8: The best bed!

10/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

break

(v)

/breɪk/

vỡ

2

repair

(v)

/rɪˈpeə(r)/

sửa chữa

3

comfortable

(adj)

/ˈkʌmftəbl/

thoải mái

4

hard

(adj)

/hɑːd/

cứng

5

soft

(adj)

/sɒft/

mềm

6

expensive

(adj)

/ɪkˈspensɪv/

đắt đỏ

7

cheap

(adj)

/tʃiːp/

rẻ

8

modern

(adj)

/ˈmɒdn/

hiện đại

9

old

(adj)

/əʊld/

10

better

(adj – comparative form)

/ˈbetə(r)/

tốt hơn

11

best

(adj – superlative form)

/best/

tốt nhất

12

worse

(adj – comparative form)

/wɜːs/

tệ hơn

13

worst

(adj – superlative form)

/wɜːst/

tệ nhất

14

cage

(n)

/keɪdʒ/

lồng

15

giraffe

(n)

/dʒəˈrɑːf/

hươu cao cổ

16

page

(n)

/peɪdʒ/

trang

17

goal

(n)

/ɡəʊl/

khung thành

18

enormous

(adj)

/ɪˈnɔːməs/

to, lớn

19

grasshopper

(n)

/ˈɡrɑːshɒpə(r)/

châu chấu

20

prepare

(v)

/prɪˈpeə(r)/

chuẩn bị

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Let’s learn 1:

Adjectives with more than 1 syllable. (Tính từ có hơn một âm tiết) à more / less than and the most / the least.

2 – syllable adjectives ending in – y à -ier and the -iest. (Tính từ âm tiết kết thúc bằng -y) (e.g happier, the happiest.)

1. Let’s learn 2:

This bed is good.

This one is better. 

This one is the best.

This bed is bad.

This one is worse.

This one is the worst.

2. Writing: About me!

Some words stay the same in the plu ral. Some words are completely different. (Một vài chữ không thay đổi khi ở dạng số nhiều. Một vài chữ thì hoàn toàn thay đổi)

foot – feet, sheep – sheep.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Write

1. The modern bed is less comfortable than the old one.

2. The old bed is ______________ (expensive) the airplane bed.

3. The airplane bed is _____________ (modern) the old one.

4. The old bed is ________________ (comfortable) the modern one.

Exercise 2: Read the passage and complete the sentences:

Exercise 3: Circle the plurals that are different. Underline the plurals that stay the same:

  

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: