UNIT 8: Festivals around the World

UNIT 8: Festivals around the World

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

lantern

(n)

/ˈlæntən/

đèn lồng

2

bonfire

(n)

/ˈbɒnfaɪə(r)/

lửa hội trại

3

race

(n)

/reɪs/

cuộc đua

4

(eating) competition

(n)

/ˈiːtɪŋ/ /ˌkɒmpəˈtɪʃn/

cuộc thi ăn

5

sculpture

(n)

/ˈskʌlptʃə(r)/

tượng điêu khắc

6

(water) fight

(n)

/ˈwɔːtə(r)/ /faɪt/

trận chiến dưới nước

7

hot air balloon

(n)

/ˌhɒt ˈeə bəluːn/

khinh khí cầu

8

artist

(n)

/ˈɑːtɪst/

nghệ sĩ

9

exchange

(v)

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

trao đổi

10

tradition

(n)

/trəˈdɪʃn/

truyền thống

11

midnight

(n)

/ˈmɪdnaɪt/

nửa đêm

12

wish

(v)

/wɪʃ/

ước

13

greeting

(n)

/ˈɡriːtɪŋ/

lời chào hỏi

14

celebrate

(v)

/ˈselɪbreɪt/

tổ chức

15

half-moon rice cake

(n)

/ˌhɑːf ˈmuːn/ /raɪs/ /keɪk/

bánh trung thu

16

defeat

(v)

/dɪˈfiːt/

đánh bại

17

demon

(n)

/ˈdiːmən/

quái vật

18

wrestling

(n)

/ˈreslɪŋ/

đấu vật

19

muddy

(adj)

/ˈmʌdi/

bùn lầy

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Future simple:

- We can use the Future Simple to give or ask for information about events in the future. (Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn để đưa ra hoặc yêu cầu về các sự kiện trong tương lai).

I / You / We / They / He / She’ll / will have a great time at the festival.

It’ll take place from May 12th to 15th.

Ron Curly  will not / won’t perform this year.

Which bands  will perform this year?

Will The Big Gs play this year? 

Yes, they will. /No, they won’t

2. “different from” and “like”:

- We use be + different from to say that one thing is not the same as another or other items. (chúng ta sử dụng be    +   differeny from để nói rằng một điều là không giống như một hoặc các mặt hàng khác)

- We use like + noun to say that two things are similar. (Chúng ta sử dụng like + noun để nói về 2 thứ tương tự nhau.)

In Italy, they eat seafood at Christmas. That’s different from Japan.

Like American children, French children go egg hunting on Easter Sunday.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Fill in the blanks with the Future Simple:

1. The Battle of the Oranges will begin (begin) on February 27th.

2. Which band __________ (play) at the festival this year?

3. There _____________ (be) lots of great performance.

4. The hotdog eating competition ___________ (not happen) this year.

5. _______________ (there / be) fireworks?

6. The race _____________ (open) for the public for the first time this year.

Exercise 2: Circle the correct words:

Exercise 3: Fill in the blanks. Listen and repeat:

Exercise 4: Write sentences using the table:

1. Italians decorate with lights and trees. That’s like Australians.

2. Christmas meal in Japan __________________________ Italy.

3. Australians exchange ________________________________. That’s ________________ Japanese people.

4. Italy celebrates Christmas from _______________________ Australia.

5. Italians exchange __________________________ Australian.

6. Christmas meal in Italy ________________________ Australia.

Exercise 5: Read the festival; blog post and answer this question:

What term best describes the game at the festival?

1. a family game          2. a team sport             3. a relaxing event

Exercise 6: Read about writing festival blog posts. Then, read the blog post about the Khánh Hạ festival again and circle the information about the festival’s history:

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: