Chương IV: Bài 5: Chia số đo thời gian cho một số

Chương IV: Bài 5: Chia số đo thời gian cho một số

20/09/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. Tóm tắt kiến thức

1. VD 1:

Hải thi đấu ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu?

Ta phải thực hiện phép chia:

42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

 

 

Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (m)

 

2. VD 2:

Một vệ sinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bào lâu ?

Ta phải thực hiện phép tính:

7 giờ 40 phút : 4 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút.

 

 

II. Bài tập minh hoạ

1. Tính:

24 phút 12 giây : 3;

 

2. Tính

3 gi 40 phút+3 gi 26 phút :3

= 7 giờ 6 phút : 3

= 2 giờ 22 phút

3 gi 40 phút+3 gi 24 phút :3

= 3 giờ 40 phút + 1 giờ 8 phút

= 4 giờ 48 phút

 

III. Bài tập ví dụ

1. Tính:

24 phút 12 giây : 4;

35 giờ 40 phút : 5;

10 giờ 48 phút : 9;

18,6 phút : 6.

3 giờ 15 phút : 3

7 phút 26 giây : 2

36 phút 12 giây : 3;

14 giờ 28 phút : 7.

2. Tính

3 gi 40 phút+3 gi 26 phút :3

3 gi 40 phút+3 gi 24 phút :3

(5 phút 35 giây+6 phút 21 giây) :4

12 phút 3 giây ×2+4 phút 12 giây :4

2 gi 30 phút+3 gi 15 phút :3

(3 gi 30 phút+3 gi 15 phút) :3

5 gi 20 phút+7 gi 40 phút :2

(5 gi 20 phút+7 gi 40 phút) :2

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: