SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 12: Tính chất của phép nhân

SỐ HỌC. CHƯƠNG 2. Bài 12: Tính chất của phép nhân

22/04/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bài 12: Tính chất của phép nhân

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

 

Tính chất giao hoán: a.b = b.a

+ Ví dụ: Ví dụ: 2.(-3) = (-3).2 = -6

Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

+ Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

+ Ví dụ: [9.(-5)].2 = 9.[(-5).2] = 9.(-10) = -90

+ Chú ý:

 • Nhờ tính chất kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm, … số nguyên. Chẳng hạn a.b.c = (a.b).c = a.(b.c)
 • Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một cách tùy ý.
 • Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là lũy thừa bậc n của số nguyên a (cách đọc và ký hiệu như số tự nhiên).

+ Ví dụ: (-2).(-2).(-2) = (-2)3

+ Nhận xét: Trong một tích các số nguyên khác 0:

 • Nếu có một số chẵn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu “+”.
 • Nếu có một số lẻ thừa số nguyên âm thì tích mang dấu “–”.

Nhân với số 1: a.1 = 1.a = a

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b + c) = ab + ac

+ Chú ý: Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ: a(b - c) = ab - ac

+ Ví dụ:

 • 2.(2 + 4) = 4 + 8 = 12
 • 4.(7 - 3) = 28 - 12 = 16

 

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

 
 1. (-4).2.6.25.(-7).5
 2. 16(38 - 2) - 38(16 - 1)
 3. (26-6).(-4) + 31.(-7-13)
 4. (-18).(55 - 24) - 28.(44 - 68)
 

Giải

a. (-4).2.6.25.(-7).5 = [(-4).25].(2.5).[6.(-7)]

     = (-100).10.(-42) = (-1000).(-42)

     = 42000

Câu 2: Thực hiện các phép tính:

 
 1. (-5).125.(-8).20.(-2)
 2. (-192873).(-2345).(-4)5.0
 3. 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27)
 4. (-63).(1-299) - 299.63
 5. (-4)2.(-2)
 6. 17.(-5) + 17.7
 

Câu 3: Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên:

 1. (-8).(-3)3.(+125)
 2. (27.(-2))3.(-7).(+49)

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: